دیدگاه

خرافاتی بنام «اسلام» و مصیبتی بنام « حج »

Posted in دیدگاه

همزمان با این همه مصیبت و گرسنگی مردم ایران، گروهی هم پولهای خود را هزینه می کنند و به کعبه می رند تا مثلاً بهشتی شوند! از مکه کفن می خرند و با خود می آورند تا زمان مرگ آنها را در کفن حاجیان بپیچند و روز قیامت خداوند فراموش نکند که این بنده اش حاجی بوده است! عجب حماقتی! و عجب کسب و کاری را محمد برای اعراب دست و پا کرده است!

الا ای مردمی کز دست دزدان ، همه شب در رنج و غذابید
کنون بار سفر بستند حجاج ، دگر در خانه ها راحت بخوابید !
حج از کجا آمده است؟

با وجودی که مسلمانان سعی دارند با داستان سرایی درباره ابراهیم ، حج را به ادیان ابراهیمی پیوند دهند ، اما حقیقتی وجود دارد که مراسم حج پیش از اسلام در میان بت پرستان عرب مرسوم بوده است و ایشان برای زیارت بتهای کعبارت اعراب از کعبه تجارت ه به مکه می آمدند. در کنار زیارت کعبه و مراسم حج ، انواع تفریحات مانند زنبارگی و فحشا و خرید و فروش کنیزان هم برگزار می شد که امروز تقریبا به همین روش ولی پنهانی این فساد و زنبارگی در میان بسیاری از زائران مکه وجود دارد!
اینکه ابتکار ساخت بت خانه ای بنام کعبه کار کیست کسی بدرستی نمی داند ولی معماری کعبه قدمت چندانی نداشته است و بنا به نظر کارشناسان کپی برداری ناقص و ناشیانه ای از بناهای زرتشتی مانند کعبه زرتشت ایران است. وجود آب در کنار کعبه که به آب زمزم مشهور است نیز همانند معابد ایرانی موسوم به آناهیتا می باشد که همواره در کنار آب بنا شده اند. کعبه زرتشت در ایران پیشینه بسیار دارد و برخی پیشینه بخشهایی از آنرا به دوران عیلام هم دانسته اند. البته هنر و ستاره شناسی در طراحی کعبه زرتشت کجا و در کعبه کجا! هر روز نکته ای تازه از دانسته های ستاره شناسی معماران ایرانی کعبه زرتشت یافت می شود که چشم حیرت بینندگان و باستان شناسان را برانگیخته است. از جمله وضعیت ایجاد سایه ها در کعبه زرتشت که می تواند تغییر فصول سال را تشخیص داد.
اینکه ابتکار ساخت بت خانه ای بنام کعبه کار کیست کسی بدرستی نمی داند ولی معماری کعبه قدمت چندانی نداشته است و بنا به نظر کارشناسان کپی برداری ناقص و ناشیانه ای از بناهای زرتشتی مانند کعبه زرتشت ایران است. وجود آب در کنار کعبه که به آب زمزم مشهور است نیز همانند معابد ایرانی موسوم به آناهیتا می باشد که همواره در کنار آب بنا شده اند. کعبه زرتشت در ایران پیشینه بسیار دارد و برخی پیشینه بخشهایی از آنرا به دوران عیلام هم دانسته اند. البته هنر و ستاره شناسی در طراحی کعبه زرتشت کجا و در کعبه کجا! هر روز نکته ای تازه از دانسته های ستاره شناسی معماران ایرانی کعبه زرتشت یافت می شود که چشم حیرت بینندگان و باستان شناسان را برانگیخته است. از جمله وضعیت ایجاد سایه ها در کعبه زرتشت که می تواند تغییر فصول سال را تشخیص داد.
نه ابراهیمی در تاریخ وجود داشته است و نه افسانه های تورات و قرآن بوسیله باستانشناسان تأیید گردیده است. این داستانهای بناکردن کعبه و دیگر داستانهای مربوط به ابراهیم ، دروغی بیش برای سرکیسه کردن زائران نیست و براستی هم محمد با تشخیص این درآمد سرشار مکیان از حج ، این خرافات را برنداشت و آنرا در اسلام حفظ نمود تا بتواند درآمد اعراب مکه را از راه داستانهای ابراهیم و اسماعیل حفظ نماید!
نه ابراهیمی در تاریخ وجود داشته است و نه افسانه های تورات و قرآن بوسیله باستانشناسان تأیید گردیده است. این داستانهای بناکردن کعبه و دیگر داستانهای مربوط به ابراهیم ، دروغی بیش برای سرکیسه کردن زائران نیست و براستی هم محمد با تشخیص این درآمد سرشار مکیان از حج ، این خرافات را برنداشت و آنرا در اسلام حفظ نمود تا بتواند درآمد اعراب مکه را از راه داستانهای ابراهیم و اسماعیل حفظ نماید!
ایرانیان را چه به حج ؟
پیش از اسلام ایرانیان همواره با اعراب عشایر مرزهایشان در رقابت و جنگ بوده اند ، اما بسیار جالب است که پس از مسلمان شدن ایرانیان خود را فراموش نمودند و خود را از اعراب هم مسلمان تر دانستند! اعجاز قرآن در این بود که ایرانیان بدون اینکه آنرا بفهمند بدان ایمان داشتند و اعمال احمقانه حج را هم با آب و تاب انجام می دادند بدین گمان که با انجام حج به بهشت می روند! زهی خیال باطل اگر نادانی گمان کند که با سفر کردن به عربستان و ریختن پولهایش به شکم اعراب به بهشت خواهد رفت! در خالیکه در همسایگی همه ی ما ایرانیانی یتیم و فقیر هستند که محتاج تکه نانی بوده و هستند ، نادانها و فریب خوردگانی به گمان بهشتی شدن ، در خرافات و دروغ خود را غرق می نمایند!
همزمان با این همه مصیبت و گرسنگی مردم ایران، گروهی هم پولهای خود را هزینه می کنند و به کعبه می رند تا مثلاً بهشتی شوند! از مکه کفن می خرند و با خود می آورند تا زمان مرگ آنها را در کفن حاجیان بپیچند و روز قیامت خداوند فراموش نکند که این بنده اش حاجی بوده است! عجب حماقتی! و عجب کسب و کاری را محمد برای اعراب دست و پا کرده است!
1400 سال است که ایرانیان مصیبتهای بسیاری را تحمل کرده اند ، از خود حمله اعراب گرفته تا حمله مغولها و ترکان تیموری تا تجاوز انگلیس و روس ، بارها و بارها ایرانیان دچار قحطی و فقر شدید شده اند. خاک ایران از اسخوان کودکان گرسنه ای که در قحطیهای مختلف کشته شده اند، آکنده است. همزمان با این همه مصیبت و گرسنگی مردم ایران، گروهی هم پولهای خود را هزینه می کنند و به کعبه می روند تا مثلاً بهشتی شوند! از مکه کفن می خرند و با خود می آورند تا زمان مرگ آنها را در کفن حاجیان بپیچند و روز قیامت خداوند فراموش نکند که این بنده اش حاجی بوده است! عجب حماقتی! و عجب کسب و کاری را محمد برای اعراب دست و پا کرده است!
نوبت نویسی چندین ساله حج !
در حالیکه سهم ایران از دو میلیون زائر مکه کمتر از یکصد هزار نفر است. تعداد متقاضی برای حج میلیونی است . به همین دلیل هم باید سالها در نوبت بود تا بتوان حاجی شد! هر حاجی ایرانی نزدیک به بیست میلیون تومان هزینه می کند و این بعنی سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان از ایران به فاضلاب کعبه می رود!
این مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را تصور کنید که برای فقر زدایی و کار آفینی هزینه شود؛ برای آموزش و درمان رایگان هزینه شود؛ ایرانیانی که در بیمارستانها برای مشکلات مالی درمانی خود التماس می کنند و توان پرداخ هزینه را ندارند، سالانه ۲۰۰۰ میلیارد تومان را به اعراب شکمباره می ریزند!
شوربختی دیگر آن که می بینیم و می شنویم که افرادی فقیر و ناتوان با گرفتن وام و گرفتن نان از دهان کودکانشان ، خود را به آب و آتش می زنند که حاجی شوند!
تجمع جمعیت برای سنگ زدن به شیطان!
رمی جمرات مراسمی احمقانه است که حاجیان در حج انجام می دهند. در این مراسم احمقانه ، حاجیان بسوی ستونهایی که نماد شیطان است ، سنگ پرت می کنند! در این مراسم ازدحام جمعیت بسیار شدید است و دو میلیون نفر در حالی به سنگ پرانی مشغولند که همواره در ازدحام ایشان عده ای خفه شده و می شوند. از آموزش سنگ پرانی که بگذریم ، این بی برنامگی و بی نظمی برای مراسم حج همواره در حال تکرار است. در سالهای گذشته چندین مورد مشابه رخ داده است و در هر مورد صدها تن کشته شده اند. واقعه اخیر هم که بیش از هزار کشته داده است و بیش از ۱۰۰ نفر از ایرانیان هم در بین قربانیان بوده اند.
ای کاش بجای حج و سنگ پرانی به شیطان ، ریالی را به فقرا داده بودند! ای کاش درختی کاشته بودند. فقط تصور کنید که بودجه حج را برای درختکاری هزینه کنند! ای کاش به کودکان دانش آموز بیسواد برای تحصیل کمک می کردند ! و ای کاش و ای کاش! اما 2000 میلیارد تومان را به عربستان بردند به گمان اینکه با اینکار بهشتی می شوند! شیطان هم کار خدا را راحت کرد و هزار تای این نادانها را مستقیم به بهشت فرستاد!
ای کاش بجای حج و سنگ پرانی به شیطان ، ریالی را به فقرا داده بودند!
ای کاش درختی کاشته بودند. فقط تصور کنید که بودجه حج را برای درختکاری هزینه کنند!
ای کاش به کودکان دانش آموز بیسواد برای تحصیل کمک می کردند !
و ای کاش و ای کاش!
اما ۲۰۰۰ میلیارد تومان را به عربستان بردند به گمان اینکه با اینکار بهشتی می شوند! شیطان هم کار خدا را راحت کرد و هزار تای این نادانها را مستقیم به بهشت فرستاد!

FacebookMySpaceTwitterDiggداغ کن - کلوب دات کام DeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest