زندانیان عقیدتی و سیاسی

آخرین لیست از اسامی زندانیان سیاسی-عقیدتی سالن 12 بند چهار زندان رجایی شهر

نوشته شده توسط مدیریت. Posted in زندانیان عقیدتی و سیاسی

بر اساس آخرین گزارش های رسیده، در حال حاضر حدود 56 نفر زندانی در سالن 12 بند چهار زندان رجایی شهر در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.

این افراد زندانیان با جرایم امنیتی و سیاسی هستند و برخی از ایشان برخلاف قانون و بدون حکم تبعید از زندان اوین به این زندان منتقل شده اند.

 

در چند ماهه اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی و امنیتی از جمله زندانیان مرتبط با القاعده و سلفی‌ها به بند دیگری منتقل شده اند که در این لیست ذکر نشده است.

به عنوان نمونه در بند 10 نزدیک به 40 زندانی سیاسی وجود دارد.هم چنین تعداد زیادی از زندانیان با جرائم عادی در شرایط بسیار بد و به دور از استانداردهای جهانی و به صورت فشرده در سایر بند‌ها نگه داری می شوند.

کمیته گزارشگران حقوق بشر، اقدام به تهیه و انتشار آخرین آمار زندانیان محبوس در سالن 12 بند چهار زندان رجایی شهر کرده است.

لازم به ذکر است که پس از تنظیم این لیست، ممکن است تعدادی از زندانیان این بند به بند‌های دیگر و یا تعدادی زندانی جدید به این بند منتقل شده باشند.

1- نام: عباس - نام خانوادگی: اسفندیاری - اتهام: سازمان مجاهدین - زمان بازداشت: 1388 - حکم: پنج سال

2- نام: مصطفی - نام خانوادگی: اسکندری - اتهام: اقدام علیه امنیت ملی - زمان بازداشت: 1388 - حکم:دو سال و نیم

3- نام: جعفر - نام خانوادگی: اقدامی - اتهام: فعال حقوق بشر - زمان بازداشت: 1387 - حکم: ده سال

4- نام: شهرام نام خانوادگی: الیاسی - اتهام:جاسوسی - زمان بازداشت: 1380 - حکم: ابد

5- نام: علی‌رضا - نام خانوادگی:بابایی - اتهام:مشروطه خواه - زمان بازداشت: 1390 - حکم: پنج سال

6- نام:عباس - نام خانوادگی: بادفر - اتهام: سازمان مجاهدین - زمان بازداشت: 1388 - حکم: ده سال

7- نام: محمود - نام خانوادگی: بادوام - اتهام: دانشگاه آنلاین بهائیان - زمان بازداشت: 1390 - حکم: چهار سال

8- نام: مسعود - نام خانوادگی: باستانی - اتهام: روزنامه‌نگار(تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی - زمان بازداشت: 1388 - حکم: شش سال

9- نام: افشین - نام خانوادگی: بایمانی - اتهام: سازمان مجاهدین - زمان بازداشت: 1379 - حکم: ابد

10- نام: رسول - نام خانوادگی: بداقی - اتهام: سندیکای معلمان ("فعالیت تبلیغی علیه نظام" و "تبانی و تجمع به قصد برهم زدن امنیت ملی") - زمان بازداشت: 1388 - حکم: شش سال

11- نام: محمد - نام خانوادگی: بنازاده - اتهام: سازمان مجاهدین - زمان بازداشت: 1388 - حکم: پنج سال

12- نام: فرهنگ - نام خانوادگی: پورمنصور - اتهام: هواپیماربایی - زمان بازداشت: 1379 - حکم: ابد

13- نام: شهرام - نام خانوادگی: پورمنصور - اتهام: هواپیماربایی زمان بازداشت: 1379 - حکم: ابد

14- نام: بهروز - نام خانوادگی: توکلی - اتهام: مدیران جامعه بهائی(یاران ایران) - زمان بازداشت: 1387 -حکم: بیست سال

15- نام: مجید - نام خانوادگی: توکلی - اتهام: فعال دانشجویی (اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری) - زمان بازداشت: 1388 - حکم: هشت سال و شش ماه + شش ماه

16- نام: وحید - نام خانوادگی: تیزفهم - اتهام: مدیران جامعه بهائی (یاران ایران) - زمان بازداشت: 1387 -حکم: بیست سال

17- نام: رضا - نام خانوادگی: جوشن - اتهام: سازمان مجاهدین - زمان بازداشت: 1388 - حکم: دو سال + یک سال

18- نام: محمد - نام خانوادگی: جوکار - اتهام: جاسوسی - زمان بازداشت: 1380 - حکم: ابد

19- نام: ماشاالله - نام خانوادگی: حائری - اتهام: سازمان مجاهدین - زمان بازداشت: 1388 - حکم: پانزده سال

20- نام: خالد - نام خانوادگی: حردانی - اتهام: هواپیماربایی - زمان بازداشت: 1379 - حکم: ابد

21- نام: ابراهیم - نام خانوادگی: حسین‌پور - اتهام: حزب دموکرات - حکم: ابد

22- نام: جمال‌الدین - نام خانوادگی: خانجانی - اتهام: مدیران جامعه بهائی (یاران ایران) - زمان بازداشت:1387 - حکم: بیست سال

23- نام: ارژنگ - نام خانوادگی: داوودی - اتهام: فعال سیاسی - زمان بازداشت: 1382 - حکم: پانزده سال + ده سال

24- نام: منصور - نام خانوادگی: رادپور - اتهام: سازمان مجاهدین - زمان بازداشت: 1387 - حکم: هشت سال

25- نام: کامران - نام خانوادگی: رحیمیان - اتهام: دانشگاه آنلاین بهائیان - زمان بازداشت: 1390 - حکم:چهار سال (بدوی)

26- نام: سعید - نام خانوادگی: رضائی - اتهام: مدیران جامعه بهائی (یاران ایران) - زمان بازداشت: 1387 -حکم: بیست سال

27- نام: مهدی - نام خانوادگی: زالیه - اتهام: دموکرات - حکم: ابد

28- نام: رامین - نام خانوادگی: زیبایی - اتهام: دانشگاه آنلاین بهائیان - زمان بازداشت: 1390 - حکم: چهار سال

29- نام: احمد - نام خانوادگی: زیدآبادی - اتهام: روزنامه‌نگار (تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری) - زمان بازداشت: 1388 - حکم:شش سال

30- نام: ریاض - نام خانوادگی: سبحانی - اتهام: دانشگاه آنلاین بهائیان - زمان بازداشت: 1390 - حکم:چهار سال

31- نام: عیسی - نام خانوادگی: سحرخیز - اتهام: روزنامه‌نگار و فعال سیاسی (توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام) - زمان بازداشت: 1388 - حکم: سه سال + دو سال

32- نام: داوود - نام خانوادگی: سلیمانی - اتهام: فعال سیاسی، استاد دانشگاه و از اعضای جبهه مشارکت (نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام) - زمان بازداشت: 1388 - حکم:شش سال

33- نام: رضا - نام خانوادگی: شریفی بوکان - اتهام: دموکرات - زمان بازداشت:1388 - حکم: سه سال و نیم

34- نام: جمشید - نام خانوادگی: صادق الحسینی - اتهام: جاسوسی - زمان بازداشت: 1389 - حکم: ابد

35- نام: فرهاد - نام خانوادگی: صدقی - اتهام: دانشگاه آنلاین بهائیان - زمان بازداشت: 1390 - حکم: چهار سال

36- نام: کیوان - نام خانوادگی: صمیمی - اتهام: روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی (تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی ) - زمان بازداشت: 1388 - حکم: شش سال

37- نام: حشمت‌الله - نام خانوادگی: طبرزدی - اتهام: روزنامه نگار، فعال سیاسی، فعال سابق دانشجویی(فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، توهین به رهبری، ریاست جمهوری و اخلال در نظم عمومی) - زمان بازداشت: 1388 - حکم: هفت سال

38- نام: امیرحسین - نام خانوادگی: فدایی - زمان بازداشت: 1388 - حکم: پانزده سال

39- نام: خالد - نام خانوادگی: فریدونی - اتهام: حزب دموکرات - زمان بازداشت: 1389 - حکم: ابد

40- نام: عمر - نام خانوادگی: فقیه‌پور - اتهام: حزب دموکرات - زمان بازداشت: 1379 - حکم: ابد

41- نام: ایوب - نام خانوادگی: قنبرپوریان - اتهام: اقدام علیه امنیت ملی - زمان بازداشت: 1388 - حکم: سه سال و چهار ماه

42- نام: علی‌رضا - نام خانوادگی: کاهه - اتهام: جاسوسی - زمان بازداشت: 1390 - حکم: پنج سال

43- نام: صالح - نام خانوادگی: کهندل - اتهام: سازمان مجاهدین - زمان بازداشت: 1385 - حکم: ده سال

44- نام: سعید - نام خانوادگی: ماسوری - اتهام: سازمان مجاهدین - زمان بازداشت: 1379 - حکم: ابد

45- نام: مهدی - نام خانوادگی: محمودیان - اتهام: جبهه مشارکت و روزنامه نگار(اجتماع و تبانی) - زمان بازداشت: 1388 - حکم: پنج سال

46- نام: فرزاد - نام خانوادگی: مددزاده - اتهام: سازمان مجاهدین - زمان بازداشت: 1387 - حکم: پنج سال

47- نام: زانیار - نام خانوادگی: مرادی - اتهام: کومله - زمان بازداشت: 1388 - حکم: اعدام

48- نام: لقمان - نام خانوادگی: مرادی - اتهام: کومله - زمان بازداشت: 1388 - حکم: اعدام

49- نام: کامران - نام خانوادگی: مرتضائی - اتهام: دانشگاه آنلاین بهائیان - زمان بازداشت: 1390 - حکم: پنج سال

50- نام: کریم - نام خانوادگی: معروف عزیز - اتهام: جاسوسی و پ ک ک - زمان بازداشت: 1375 - حکم: ابد

51- نام: پیروز - نام خانوادگی: منصوری - اتهام: سازمان مجاهدین - زمان بازداشت: 1386 - حکم: پانزده سال

52- نام: محمود - نام خانوادگی: ناجی - اتهام: جاسوسی - زمان بازداشت: 1389 - حکم: پانزده سال

53- نام: محمد - نام خانوادگی: نظری - اتهام: حزب دموکرات - زمان بازداشت: 1373 - حکم: ابد

54- نام: عفیف - نام خانوادگی: نعیمی - اتهام: مدیران جامعه بهائی(یاران ایران) - زمان بازداشت: 1387 -حکم: بیست سال

55- نام: افشین - نام خانوادگی: یاوری - اتهام: جاسوس - زمان بازداشت: 1386 - حکم: ده سال

56- نام: میثاق - نام خانوادگی: یزدان‌نژاد - اتهام: سازمان مجاهدین - زمان بازداشت: 1386 - حکم: سیزده‌ سال

FacebookMySpaceTwitterDiggداغ کن - کلوب دات کام DeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest